Verket - Fra sild til presse.
Jorenholmen, Fiskepiren og Verksgata var et sentralt område allerede før Forstaden ble innlemmet i Stavanger i 1848. Sildeindustri, hermetikkindustri, smørproduksjon og trelasthandel ble etter hvert viktige satsingsområder. I kjølvannet fulgte alle under- leverandørene, håndverkerne og kremmerne. Boken gir et innblikk i hvordan forholdene var på Verket fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag.

ISBN 978-82-303-3379-2
Hardcover - 215 sider.Utsolgt.
Snart utsolgt.Klikk på bøkene for mer info.


Allmennforlaget ble etablert i mai 2000 av Erling Jensen. Org. nr. 981 970 454.

Kontakt:

E-post: erlingpost@gmail.com - Tlf. 944 97 054 - Mannesvegen 96, 4275 Sævelandsvik
 
Besøk også min private hjemmeside.